مهدیه سهرابی | نویسنده و ویراستار

نقل قلی از مصاحبه خانم زینب صادقی نژاد در وبسایت ویراستاری

ویراستاری از آن حرفه‌هایی است که هرچه در آن حرفه‌ای‌تر باشید، کمتر به چشم می‌آیید. نشان به آن نشان که اگر متن یا کتابی که می‌خوانید روان و سلیس باشد و غلط املایی نداشته باشد، چنان [به‌درستی] با آن همراه و همسفر می‌شوید که هرگز به ذهنتان خطور نمی‌کند سنگلاخ‌ها و موانعی را که مؤلف و مترجم (و گاه هر دو، دست در دست هم) در مسیر سفر ذهنی شما قرار داده‌اند، به همت چه کسی از میان برداشته شده است.
در بهترین حالت، روان‌بودن و سلاست متن را به حساب مترجم می‌گذارید و برایش سینه به سینه تبلیغ می‌کنید. اما یا رب مباد آنکه چشمتان به واژه‌ای بیفتد که از چشم ویراستار دور مانده باشد؛ های غیرملفوظی، نیم‌فاصله‌ای، پرانتزی که بسته نشده باشد و… . اینجاست که همگی یاد و خاطرۀ ویراستار را زنده نگاه داشته و دادگاهش را، کاملاً علنی، برگزار می‌کنید.
ویراستار هرچه حاذق‌تر، گمنام‌تر؛ اما برای ما که قرار است پایگاه و مأمنی برای ویراستاری و ویراستاران باشیم، ماجرا باید طور دیگری باشد. پس بنای ما بر این که در فواصل و فصول مختلف، ویراستاران خبره‌ای را که بسیار کمتر از حقشان دیده شده‌اند، بیشتر بشناسانیم و پای سفرۀ دلشان بنشینیم.
در اولین گفت‌وگو با زینب صادقی‌ نژاد، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، با بیش از ده سال فعالیت در حوزۀ ویرایش همراه شده‌ام که حاصل آن را در سه قسمت منتشر خواهیم کرد. در قسمت اول به ضرورت ویراستاری و جایگاه ویراستار در صنعت نشر پرداخته‌ایم.
منبع: ویراستار چشم سوم نویسنده و مترجم است.