بایگانی برچسب برای: دکوراسیون داخلی

صنایع چوب و دکوراسیون داخلی

معماری داخلی در حقیقت خلق فضاهاست ، فضایی که در عین زیبایی ، عملگرا و کارآمد نیز باشد . در واقع طراح دکوراسیون داخلی با تلفیق اصول فنی و تخصصی معماری داخلی با حس زیبایی شناسی ، فضایی را طراحی می‌کند که نشان دهنده هویت، نیاز، درک خواسته‌های مخاطبش می باشد . دکوراسیون داخلی حلقه اتصال میان معماری و طراحی داخلی است . این رشته از طرفی همانند معماری با ساختمان و اجزاء و عناصر سازنده ساختمان سروکار دارد و از طرفی مانند طراحی داخلی بر فضاهای داخلی تأکید دارد.